Helle Viftrup

Det har altid været en stor berigelse for mig, at lægge mærke til verden omkring mig. At prøve om ting kunne være anderledes. At undersøge og være nysgerrig. At forstå med både hænder og tanker. At sidde og fordybe mig i noget. 

Hele mit voksenliv har jeg været kredset om temaer, der kan rummes indenfor følgende trekant.

Jeg har været meget optaget af, at finde ud af, hvad et menneske er. Det har ført mig til Gud, hvor jeg fandt svar, som blev mit livs-grundlag. De svar jeg fandt da jeg var ung, har jeg afprøvet, udfordret, levet med både når livet var let og når det var krævende og erfaret, at Gud er Gud.

Samtidigt har jeg været optaget af forskellige udtryk, fordi jeg gennem det kunne fange noget af det, som ord ikke kan. Jeg holder også meget af ord, men det har for mig altid givet noget mere og ofte dybere, at skabe eller betragte et udtryk for det, jeg vanskeligt kunne fange i ord. Det kan være stor kunst eller en lille streg, men ofte kan en erkendelse bedre lande, når jeg også bruger øjnene, kroppen, mine hænder eller ser hvad andre har skabt. 

I mit arbejdsliv har jeg været ansat som højskolelærer på Børkop Højskole af flere omgange. I 15 år har jeg haft eget glasværksted - Møllehusets Glas - hvor jeg var optaget af de samme temaer. Hvordan beskriver jeg det store i det små. Hverdagens mirakler og angst. Troen, håbet og kærligheden. 

Jeg underviser, holder foredrag, coacher (især omkring det at tage sig selv og sin skabertrang alvorligt), rejser, lever, snakker og tegner utallige kruseduller. 

Siden 1987 har jeg haft den glæde og velsignelse at været gift med Martin, som blandt meget andet hjælper mig med min hjemmeside, layout og foto. Fra 1993 har jeg været mor til Maria, som er en kæmpe livs inspiration, (se selv på viftrup.com) og i 2014 fik jeg den ære at blive svigermor til Tobias. 

Naturen, med dens ro og dens vekslen mellem vækst, frugt og hvile, er en uendelig inspiration for mig. Langsommeligheden, årstidernes skiften. Ting der tager den tid ting tager. Vand der glimter og reflekterer. At være i naturen og at være sammen med dyr, læs heste især, har altid været vigtigt for mig. 

Samtaler, samvær, undervisning, snak. Alle de steder hvor vi udveksler meninger og synspunkter, der sætter tanker igang, uhh det er godt.

Helle Viftrup Kristensen